O nás

Duhová prádelna

O firmě

Duhová prádelna je menší profesionální prádelna. V plném provozu je Duhová prádelna již od října 2012. Od února 2017 pro svoje zákazníky pereme již ve dvou provozovnách v Praze 14 – Černý Most. Obě provozovny jsou vybaveny novými moderními pračkami a sušičkami.

 

Provozovnu (Duhová prádelna 1, Duhová prádelna 2) tvoří vždy tým devíti odborně vyškolených pracovníků a vedoucí provozovny. Všichni jsou připraveni poskytovat vám služby jako například praní, mandlování, žehlení košil a plnit další vaše individuální přání. Náš tým nabízí kvalitní a profesionální práci. Více informací najdete v sekci Služby / Ceník.

 

Jsme stále velmi hrdí na 3. místo v celostátní soutěži T-Mobile – Rozjezdy 2011 a na 1. místo v akademii sociálního podnikání Akcelerátor Nadace Via v roce 2013.

Historie

Podnět k založení sociální firmy dala nezisková organizace Společnost DUHA, z.ú., která vznikla v roce 1992. Společnost DUHA poskytuje sociální služby dospělým lidem s mentálním znevýhodněním. Jsou to služby –  Chráněné bydleníPodpora samostatného bydlení a Centrum denních služeb. O činnosti zakládající organizace se dozvíte více na stránkách Společnosti DUHA.

K založení společnosti s ručením omezeným, která by mohla provozovat sociální firmu, vedly Společnost DUHA zejména dva důvody. Jednak bylo zřejmé, že i nezisková organizace musí hledat jinou cestu získávání dalších finančních zdrojů pro udržení své životaschopnosti a samozřejmě i svého rozvoje. Druhým důvodem byla potřeba a chuť podpořit svoje klienty v hledání pracovního uplatnění. Ti se jinak velice obtížně uplatňovali na otevřeném trhu práce. Možnost naplnit oba tyto záměry dávalo právě založení sociální firmy. Společnost DUHA tak zahájila proces, jehož výsledkem bylo založení sociální firmy Duhová prádelna, která je v plném provozu od října 2012.

 

Cílem Duhové prádelny je, kromě profesionálně odvedené práce, zaměstnat lidi se zdravotním, mnohdy mentálním znevýhodněním, a zisk z podnikání věnovat zpět do rozvoje firmy nebo zakládající Společnosti DUHA, z.ú. Nadále tedy takto svým podnikáním podporovat neziskový sektor a znevýhodněné spoluobčany.

Dalším přínosem Duhové prádelny je vytváření pozitivního obrazu o možnostech a schopnostech lidí se znevýhodněním v místní komunitě v oblasti provozovny i v celé společnosti.

 

Tým Duhové prádelny tvoří 18 pracovníků se zdravotním znevýhodněním,  vedoucí prádelny a realizační tým. Vedoucí Duhové prádelny vede své týmy k profesionální a kvalitní práci. Cílem je najít pro každého zaměstnance činnost, která mu co nejlépe vyhovuje a bez problémů ji může vykonávat.

 

Duhová prádelna má základní cíl:

rozšířit možnosti pracovního uplatnění osob se zdravotním znevýhodněním na otevřeném trhu práce

 

Dosažením tohoto cíle podporujeme naše znevýhodněné spoluobčany.

Co je to sociální podnikání

Sociální podnikání nebo také společensky prospěšné podnikání je nástrojem k rozvoji komunity a zlepšení života jejích členů, kteří se jinak mohou cítit z běžného života vyloučeni. Tvorba zisku není primárním cílem, stejně důležitým se stává vytvoření pracovních míst určených k integraci znevýhodněných osob. Dosahuje tedy cíle prostřednictvím ekonomicky udržitelné aktivity.

Sociální podnikání má už dlouholetou tradici v zemích západní Evropy a u nás se stále více prosazuje jako perspektivní forma integrace znevýhodněných lidí formou ekonomické činnosti.

Společnost DUHA, z.ú. považuje tento druh podnikání za smysluplný, přinášející užitek zaměstnancům se zdravotním znevýhodněním i klientům zakládající neziskové organizace.
Hlásíme se k principům sociálního podnikání v našem
čestném prohlášení.

Náhradní plnění

Duhová prádelna zaměstnává více než 50 % lidí se zdravotním znevýhodněním, poskytuje tedy náhradní plnění.

Odběrem služeb Duhové prádelny a mandlu vám umožníme splnit podmínku zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kterou pro firmy nad 25 zaměstnanců stanovuje zákon č. 435/2004 Sb. § 81.

Tento zákon ukládá zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4 %. Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy.

V případě, že organizace nezaměstnává potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním služeb Duhové prádelny, která tuto podmínku splňuje.

Duhovou prádelnu provozuje DUHA – společnost pro integraci osob s mentálním postižením, s.r.o.

IČ: 28516001
DIČ: CZ28516001

 

Další informace o Duhové prádelně najdete ve Výročních zprávách: rok 2022,  rok 2021, rok 2020 a rok 2019.

Poptat zakázku

Přijímáme zakázky pro naši sociální firmu Duhová prádelna

„Nabízíme kvalitu,
individuální přístup
a náhradní plnění.“